T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Engelli Hastalarınız için merkezimiz ne gibi imkanlara sahip?


Öncelikli olarak engelli hastalarımızı iki grup altında değerlendirip yapılanmamızı üç grup şeklinde şekillendirmiş bulunuyoruz.

Engelli olup merkezimize gelmesinde sorun olmayan hastalarımıza verdiğimiz tedavi hizmetleri,

Engelli olup merkezimize gelemeyecek durumda olup hekim ile iletişim kurabilecek ve tedavi esnasında ağzını açmasında sorun olmayan hastalarımıza verdiğimiz tedavi hizmetleri,

Engelli olup merkezimize gelemeyecek durumda ve hekim ile iletişim kuramayan aynı zamanda da ağzını açmasında mani durumu mevcut olan hastalarımıza verdiğimiz tedavi hizmetleri,

Öncelikle merkezimize gelen engelli hastalarımız bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2010/73-80 nolu genelgesine istinaden her birimimizde öncelik hakkına sahiptir.Hasta kabul,röntgen ve poliklinik hizmetlerini alırken otomasyon sistemi öncelik vermek üzere ayarlanmıştır.Merkezimizde hastalarımız her türlü tedavi imkanı bulabildiği gibi kalite standartları gereği kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak otopark, rampalar ,asansörler,engelli wc’ler gibi her türlü donanıma sahip bulunmaktadır.

Engelli olup merkezimize gelemeyecek durumda olan hastalarımız eğer hekimi ile diyalog kurabiliyorsa ve ağzını açmasında bir sorun yoksa raporu ile birlikte bir yakını başvurursa Evde Bakım Hizmetlerini gerçekleştiren personelimiz hastalarımıza mobil ünitlerimiz ve araçlarımız ile adreslerine intikal etmek sureti ile mümkün olabilecek her türlü tedaviyi evlerinde yerine getirmektedir.

Engelli olup hekim ile iletişime geçemeyen ve ağız amcasında problem olan hastalarımız içinse Genel sekreterliğimiz ile yapmış olduğumuz uygulama sonucu hastalar genel anestezi altında eğitim almış hekimlerimiz tarafından tedavileri sağlanmaktadır. Bu hizmeti alabilmek için herhangi bir hasta yakınının hastanemize başvurması yeterli olmaktadır.