T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Antibiyotik Kontrol Ekibi


GÖREVİ

UNVANI

ADI VE SOYADI

Ekip Başkanı

Başhekim Yardımcısı

Dt. A. Derya ŞENGÜLDÜREN

Farmakovijilans Sorumlusu

Diş Hekimi

Nevin Zeliha AKYEL

Yedek: Seda DÖNER ŞAHİN

Üye

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

Aliye ŞEN ÜÇEL

Yedek: Turgut NARMANLI

Üye

Stok Yönetim Birimi Sor.

Barış BARAN

Yedek: Şerafettin ÇİLENTİ

Üye

Kalite Yönetim Birimi

Münevver ÇALGIN

Yedek: Cemile SATILIŞ

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

Şenay ALTAŞ

Yedek: Emine AKKOYUN