T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Beyaz Kod Ekibi


GÖREVİ

UNVANI

ADI VE SOYADI

Ekip Başkanı

Başhekim Yardımcısı

Dt. A. Derya ŞENGÜLDÜREN

Üye

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

Aliye ŞEN ÜÇEL

Yedek: Turgut NARMANLI

Üye

Kalite Yönetim Birimi

Münevver ÇALGIN

Yedek: Cemile SATILIŞ

Üye

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Münevver ÇALGIN

Yedek: Gültekin SAĞATLI

Üye

Güvenlik Amiri

Erdal Çayçı