T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Bina Tur Ekibi


GÖREVİ

UNVANI

ADI VE SOYADI

Ekip Başkanı

Başhekim

Dt. Bilgehan DOĞRU

Üye

İdari ve Mali İşler Müdürü

Turgut NARMANLI

Yedek: Aliye ŞEN ÜÇEL

Üye

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Münevver ÇALGIN

Yedek: Cemile SATILIŞ

Üye

Sivil Savunma Amiri

Abdurrahman Şeref GÜRLÜ

Yedek: Turgay BOLAT

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

Şenay ALTAŞ

Yedek: Emine AKKOYUN

Üye

Teknik Birim Sorumlusu

Turgay BOLAT

Yedek: Adem DURU

Üye

Güvenlik Amiri

Erdal ÇAYCI