T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Tesis Güvenliği Komitesi


GÖREVİ

UNVANI

ADI VE SOYADI

Komite Başkanı

Başhekim Yardımcısı

Dt. A. Derya ŞENGÜLDÜREN

Üye

İdari ve Mali İşler Müdürü.

Turgut NARMANLI

Yedek: Aliye ŞEN ÜÇEL

Üye

Kalite Birim Sorumlusu

Münevver ÇALGIN

Yedek: Cemile SATILIŞ

Üye

Acil Durum Afet Sorumlusu

Abdurrahman Ş. GÜRLÜ

Yedek: Turgay BOLAT

Üye

Atık Yönetim Sorumlusu

Şenay ALTAŞ

Yedek: Emine AKKOYUN

Üye

Stok Yönetim Birimi Sorumlusu

Barış BARAN

Yedek: Şerafettin ÇİLENTİ

Üye

Teknik Birim Sorumlusu

Turgay BOLAT

Yedek: Adem DURU

Üye

Güvenlik Amiri

Erdal ÇAYCI

Üye

Ayniyat Depo Sorumlusu

Şerafettin ÇİLENTİ

Yedek: Barış BARAN