T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Acil Afet Yönetimi Komitesi


GÖREVİ

UNVANI

ADI VE SOYADI

Üye

Başhekim

Dt. Bilgehan DOĞRU

Ekip Başkanı

İdari ve Mali İşler Müdürü

Turgut NARMANLI

Yedek: (Aliye ŞEN ÜÇEL)

Üye

Başhekim Yardımcısı

Dt. A. Derya ŞENGÜLDÜREN

Üye

Sivil Savunma Amiri

Abdurrahman Ş. GÜRLÜ

Yedek:Turgay BOLAT

Üye

Teknik Birim Sorumlusu

Turgay BOLAT
Turgay BOLAT

Yedek: (Adem DURU)

Üye

Stok Yönetim Birimi Sorumlusu

Barış BARAN

Yedek: (Şerafettin ÇİLENTİ)

Üye

Güvenlik Amiri

Erdal ÇAYCI

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

Şenay ALTAŞ

Yedek: (Emine AKKOYUN)