T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması


MEVZUATLAR ve UYGULAMA DAYANAKLARI:

 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf

14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge

06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik 

28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• 25.11.2014 Tarihli Birlikte İş Güvenliği Hizmetleri ile Sağlıklı Gelecek Rehberi

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının:

   - Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasına dair 31 / 05 / 2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 13394 sayılı yazısı.

   - Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akış talimatı hakkında 27/07/2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 622 / 850 sayılı yazısı.

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından sağlık tesislerine iletilmek üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne dağıtımı yapılan; sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akışını kapsayan 14/09/2012 tarihli ve B.10.4.ISM.0.34.00.01 / 433.04 / 226779 sayılı talimat yazısı.

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Çalışlan Hakları ve Güvenliği Birimi; Sağlık Tesisleri İş Akış Talimatı.